Regatta

Omegi naszej produkcji są zgodne z przepisami regatowymi -  KLASA OMEGA STANDARD
Flota GIŻYCKICH OMEG składająca się z czterdziestu identycznych jednostek.

 

 

 

 

W sezonie 2009 na Giżyckich Omegach, oprócz imprez branżowych i firmowych, odbyły się

X Jubileuszowe Giżyckie Regaty Żeglarskie “Rząd – Samorząd”
organizowane przez Urząd Miejski w Giżycku, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Giżycko.

 

 

 

 

Organizatorem 43rd WORLD MILITARY SAILING CHAMPIONSHIP (CISM) Poland, 22-29.08.2009 jest Ministerstwo Obrony Narodowej.